Smilšu spēles terapija

Smilšu spēles terapijā ir iespēja iepazīt savu iekšējo pasauli, izmantojot speciāli pagatavotas smilšu kastes un daudzas figūriņas drošā un brīvā gaisotnē, kas veidojas attiecībās ar terapeitu. Tā palīdz izpaust to, ko vārdos grūti izteikt, pieskarties tām mūsu dvēseles daļām, kuras nevar uzrunāt tieši, un ieraudzīt sevī to, kas paslīd garām ikdienišķajai uztverei. Smilšu spēles terapija sniedz iespēju – simboliskā līmenī pārstrādāt psihi traumejošās situācijās, ar radošas pašizpausmes palīdzību atbrīvoties no negatīvas emocionālas pieredzes, kā arī paplašināt iekšējo pieredzi un stiprināt apzināto ES, integrējot apziņā bezapziņas, tostarp arī arhetipisko, saturu. Ļoti svarīgi ir sniegt gan bērniem, gan arī pieaugušajiem iespēju atrast ceļu uz viņu personiskajiem pārdzīvojumiem, ceļu uz savu iekšējo brīvību.

("Vera Batņa „ Pasaule smiltīs. Smilšu spēles terapija. Raka, 2011.g.)

Psihologa pakalpojumi

Psihologs nav ārsts, viņš neārstē un neizraksta zāles. Psihologs nesniedz padomus, kā pareizi būtu dzīvot vai rīkoties konkrētā situācijā. Psihologa kompetence ir konsultēšana, kuras laikā notiek saruna par dzīves situācijām, notikumiem, pārdzīvojumiem, kas ir izraisījušas dažādas emocijas – bailes, kaunu, vainas apziņu, sevis nespēju pilnvērtīgi pieņemt, dusmas, agresiju. Sarunas laikā psihologs palīdz pašam klientam ieraudzīt savu dzīvi un notikumus „spoguļattēlā” un sniedzot atbalstu, palīdz pašam klientam atrast sev piemērotākos risinājuma veidus, meklējot visus nepieciešamos resursus. „Jo visas atbildes ir mūsos katrā iekšā – tikai ir jāprot tās atrast un sadzirdēt.”