Par mani

Psiholoģijas maģistre, izglītības psihoģe, sertificēta smilšu spēles terapijas praktizētāja, pedagoģijas maģistre. 

Darba pieredze - 34 gadi. 24 gadi strādāts par pedagogu - vispārējās izglītības iestādēs par mājturības, vizuālās mākslas un psiholoģijas skolotāju. Interešu izglītības iestādē "Pēcskola", bērnu namā - par interešu izglītības pedagogu. 2010.gadā iegūts psiholoģijas magistrs un darba karjera uzsākta psiholoģijas jomā - no 2010.gada augusta līdz 2015.gada septembrim - Naukšēnu Sociālās korekcijas izglītības iestādē par izglītības psihologu. No 2010.gada novembra līdz 2015.gada septembrim - Naukšēnu novada Sociālajā  dienestā par psihologu. No 2011.gada janvāra  līdz 2 014.gada augustam - Rūjienas  Sociālajā dienestā par psihologu.  No 2013.gada augusta līdz 2016.gada augustam - Valmieras Specializētajā pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte" par izglītības psihologu un smilšu spēles terapijas praktizētāju. No 2013.gada - psihologu un smilšu spēles terapijas praktizētāju atbalsta skoliņā "Baltās Pūces". No 2016.gada līdz 2019gada maijam- vadītas konsultācijas Rēzeknes NVA. No 2018.gada 1.februāra Rēzeknes pilsētas Domes Socialā dienesta "Atbalsta nodaļas" psihologs. Šobrīd tiek vadītas dažādas izglītojošās lekcijas vecākiem, audzinātājiem, kā arī Veselības veicināšanas projektos - "Esi Vesels" - praktiskās lekcijas Varakļānu un Rūjienas novados, kā arī Vecāku skoliņas ietvaros izglītojošās lekcijas Rēzeknes pilsētas izglītojošo skolu vecākiem.

Izglītība

 • 2015.gada 27.marts Latvijas Smilšu Spēles terapijas biedrības Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēles terapijas institūts Tālākizglītības programma „Smilšu spēles bilžu valoda”. 120 apmācības stundas, 80 supervīzijas
 • 2010.gada jūnijs RPIVA Psiholoģijas maģistra grāds - Izglītības psihologs
 • 2006. gada decembris RPIVA Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā
 • 2000.gada jūlijs Liepājas Pedagoģijas akadēmija Pedagoģijas maģistra grāds
 • 1992.gada jūlijs Liepājas Pedagoģijas institūts Sākumskolas pedagoģijas un metodika un mājturības skolotāja 5.-9.klasēm
 • 1986.gada jūnijs Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskola- tekstilmāksliniece


Papildus izglītība:

 • 2016.gada 17.jūnijs – Bērnu aizsardzības dienesta kursi
 • 2016.gada 17.marts SPA Izglītības centrs „Palīdzības process bērna un jaunieša ļaunprātīgas seksuālās izmantošanas gadījumā”.
 • 2015.gada 3.decembris SPA Izglītības centrs „Emociju loma psihisko traucējumu izcelsmē. Komunikācijas īpatnības strādājot ar cilvēkiem ar emocionāla rakstura problēmām”
 • 2015.gada 22.oktobris Skolu Psihologu asociācija Seminārs „Terapeitiskās darba metodes traumu pārdzīvojušiem bērniem. Darba metodes bērniem ar uzvedības traucējumiem.”
 • 2014.gada 18.septembris Skolu Psihologu asociācija Seminārs „Palīdzības metodes bērniem ar autisma un uzvedības grūtībām. Saskarsme ar agresīviem bērniem”. 8 akadēmiskās stundas
 • 2014.gada 10.septembris Sociālo Interešu Institūts Pedagoga profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Kā rīkoties, kad bērns ir nepaklausīgs un agresīvs”
 • 2013.gads marts Starptautiskā konference „ ...un pa vidu cilvēkbērns”
 • 2013.gads februāris Pozitīvās psiholoģijas idejas, metodes un to lietošana
 • 2013.gads februāris Metodiskie ieteikumi darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir agresīva uzvedība
 • 2012.gads novembris Vai viegli augt? Mācīšanās grūtības bērniem
 • 2011.gads novembris Vudkoka Džonsona kognitīvo spēju testa apmācības
 • 2011.gads septembris Konfliktu risināšanas stratēģijas un to sniegtās iespējas
 • 2011.gads jūnijs MMPI – 2 apmācība
 • 2011.gads aprīlis Smilšu terapija psihologa darbā
 • 2011.gads februāris Ahenbaha bērnu uzvedības novertēšanas sistēma
 • 2011.gads februāris Traumas simptomu aptauja
 • 2009.gads jūnijs Dialoga metode un tās izmantošana ģimenes konfliktos
 • 2007.junijs Ievads Pasaku terapijā
 • 2006.novembris Екзстенцыалъный подход в работе с психологической травмой